Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Sociální pedagogika
  • Forum Pedagogiczne
  • Blog Profesora Śliwerskiego

W najnowszym numerze

I. Studia i rozprawy

Michał Głażewski: Marc-Antoine Jullien de Paris – od utopii heroicznej do pedagogiki porównawczej

Joachim Glier: Podstawy filozoficzne pedagogiki serca oraz psychologiczna koncepcja człowieka Marii Łopatkowej

Anna Rudnik, Krzysztof Czykier: Człowiek stary jako podmiot oddziaływań edukacyjnych

Anna Kot: Racjonalność komunikacyjna w teorii krytycznej Jürgena Habermasa i jej implikacje w sferze edukacji

II. Z badań

Monika Nawrot-Borowska, Agnieszka Małek: Wychowanie zdrowotne i higiena dzieci i młodzieży w świetle poradników dla rodziców z lat 1850 – 1970 – zarys problematyki

Edyta Sokołowska: Panika moralna w kontekście kondycji polskiej rodziny. Wstęp do badań materiałów prasowych poświęconych rozwodom

Alicja Fidowicz: Językowy obraz osób niepełnosprawnych wśród uczniów klas szóstych szkoły podstawowej

Jan Czechowski: Sport w perspektywie procesu wychowawczego

III. Dyskusje i polemiki

Joanna Poziemska: Porażka w dyskursie edukacyjnym

Monika Chodyna-Santus: Spór wokół dysleksji

IV. Debiuty naukowe

Agnieszka Janik: Emocje w badaniach nad dzieciństwem. Studia z socjologii dzieciństwa i socjologii emocji

V. Recenzje

Jean Baudrillard (2005). Symulakry i symulacja. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, ss. 195 (rec. Ewa Guzowska)

Paweł A. Trzos (2012). Codzienność we wczesnej edukacji muzycznej. Bydgoszcz: Wyd. UKW, ss. 244 (rec. Hanna Jarmolińska)

O Autorach

 

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności