Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Blog Profesora Śliwerskiego
  • Forum Pedagogiczne
  • Sociální pedagogika

W najnowszym numerze

I. Studia i rozprawy

Marian Bybluk: Janusz Korczak. Między Polską a Palestyną

Krzysztof Jakubiak: Dojrzałość w kontekście etapów rozwoju człowieka w dziejach nowożytnej europejskiej i polskiej myśli pedagogicznej

Hanna Kędzierska: Dojrzałość osobowa jako „oferta analityczna” w badaniach socjalizacji zawodowej nauczycieli

Martyna Żelazkowska: Dojrzałość do macierzyństwa nastoletnich matek w perspektywie psychospołecznej

Anna Więcławska: Rodzice jako fundament rozwoju i wychowania dziecka ku dojrzałości

Paweł Trzos: O dojrzałości muzycznej w kontekście rozwoju audiacji

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Monika Czyżewska: Od funkcji oceniania do kultury samo regulowanego uczenia się, czyli rozprawa o ocenianiu kształtującym

Aleksandra Rzyska: Pedagogiczny wymiar badań dyskursu prasowego

II. Z badań

Aneta Bołdyrew: Dorastanie młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku. Problemy (nie)obecne w źródłach

Ewa Barnaś-Baran: Usposobienie na członków użytecznych społeczności w Domu Schronienia Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności w XIX i na początku XX wieku

Katarzyna Kabacińska-Łuczak: „Zabawki polskiego dziecka niech cechę polską na sobie noszą” – zachęcanie do świadomego kupowania wytworów „rodzinnego przemysłu” w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku

Agnieszka Małek: Problematyka gotowości szkolnej w poradnikach dla rodziców z lat 1918-1989

Małgorzata Krakowiak: Edukowanie do dojrzałości rodzicielskiej w przekazie dodatku „Edukacja Rodzinna” do miesięcznika „Rodzina i Szkoła” w latach 1982-1989

Barbara Bilewicz-Kuźnia: Model pracy grupy przedszkolnej a dojrzałość dzieci do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych

Adrianna Gierszewska: Adaptacja dziecka do przedszkola – wyniki badań przeprowadzonych na terenie Polski i Niemiec w 2014 roku

Daria Wojtkiewicz: Dojrzałość uczniów szkół ponadgimnazjalnych do interakcji z nauczycielami, opartych na dialogu i partnerstwie

Ewa Rojewska: Integracja seksualna młodzieży jako wyraz dojrzałości seksualnej

III. Dyskusje i polemiki

Józef Górniewicz: Profesor akademicki jako członek korporacji uczonych i jego dylematy moralne

Aleksandra Sulczewska: Między komputeryzacją świata a analogową szkołą - o stymulowaniu pasji programowania

IV. Debiuty naukowe

Daria Karwowska: Problem wielojęzyczności w niemieckiej literaturze naukowej

V. Recenzje

Maria Czerepaniak-Walczak (2018). Proces emancypacji kultury szkoły. Warszawa: Wolters Kluwer, ss.262 (rec. Bogusław Śliwerski)

Małgorzata Orłowska, Jacek Jarosław Błeszyński (2016). Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, ss. 160 (rec. Sebastian Mrózek)

O Autorach

 

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności