Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Blog Profesora Śliwerskiego
  • Sociální pedagogika
  • Forum Pedagogiczne

Przegląd Pedagogiczny Numer 1 / 2017

Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowańHenryk Mizerek

DOI: 10.34767/PP.2017.01.01

Ewaluacja – badanie nie do końca (za)stosowane Justyna Nowotniak

DOI: 10.34767/PP.2017.01.02

Współczesne badania pedagogiczne – tworzenie wiedzy potrzebnej praktyceMonika Maciejewska

DOI: 10.34767/PP.2017.01.03

Postulaty Konwencji ONZ dotyczące praw osób niepełnosprawnych w wymiarze edukacji jako wyznacznik przygotowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do życia samodzielnego, godnego, wartościowego w dorosłościMarzenna Zaorska

DOI: 10.34767/PP.2017.01.04

Współpraca organizacji pozarządowych na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnychAnna Zamkowska

DOI: 10.34767/PP.2017.01.05

Projektowanie w edukacji. Aspekty metodologiczne i praktyczne na przykładzie tworzenia przestrzeni dla doświadczeń percepcyjnychJolanta Kruk

DOI: 10.34767/PP.2017.01.06

Zmiana działalności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Badania interwencyjne w kulturowo-historycznej teorii działalnościPrzemysław Gąsiorek, Beata Zamorska

DOI: 10.34767/PP.2017.01.07

Uczyć się od studentaMaria Groenwald

DOI: 10.34767/PP.2017.01.08

Historia pewnej lekcji, czyli uniwersyteckie przygotowanie do prowadzenia zajęć w klasach młodszych. Próba ewaluacji on goingBeata Adrjan

DOI: 10.34767/PP.2017.01.09

Między etnochoreologią stosowaną a taneczną etnopedagogią. Przykład interdyscyplinarnych badań podłużnych w działaniuDariusz Kubinowski

DOI: 10.34767/PP.2017.01.10

W drodze do wsparcia szkół w optymalizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczejJoanna Frankowiak

DOI: 10.34767/PP.2017.01.11

Nie wierzyć własnym oczom – obserwacja w ewaluacjiJakub Kołodziejczyk

DOI: 10.34767/PP.2017.01.12

Aborcja eugeniczna (aborcja ze względu na niepełnosprawność) w opiniach polskich studentów studiów uniwersyteckich II stopnia na kierunku pedagogika specjalna. Raport z etnograficznego studium przypadkuBeata Borowska-Beszta

DOI: 10.34767/PP.2017.01.13

Zaraźliwy optymizm, czyli style wyjaśniania studentów pedagogiki specjalnejMonika Masłowska

DOI: 10.34767/PP.2017.01.14

The Brief Resilience Coping Scale - polska adaptacja Krótkiej Skali Prężności ZaradczejMałgorzata Basińska, Martyna Janicka, Anna Piórowska, Krzysztof Piórowski

DOI: 10.34767/PP.2017.01.15

Jak zapraszać do rozwoju? O trudnościach w stosowaniu ewaluacji dialogicznej w polskich szkołachJoanna Kołodziejczyk

DOI: 10.34767/PP.2017.01.16

Pedagogika ogólna według Dietricha Bennera (pararecenzja)Mariusz Dembiński

DOI: 10.34767/PP.2017.01.17

Twórczość a wandalizm. Studenckie „rysunki” w salach wykładowychGabriela Bruzdewicz

DOI: 10.34767/PP.2017.01.18

Dwa kraje – dwie perspektywy. Wybrane obszary dystansu społecznego hiszpańskich i polskich studentów wobec Innych w wielokulturowym kontekścieMateusz Dampc

DOI: 10.34767/PP.2017.01.19

Danuta Opozda, s. Maria Loyola-Opiela, Dorota Bis, Ewelina Świdrak (2015). Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania. Lublin: Wydawnictwo EpistemeAndrei Ahapau

DOI: 10.34767/PP.2017.01.20

Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska (2016) (red.). Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? Warszawa: Wydawnictwo Wolters KluwerMarta Borowiec, Angelika Figiel

DOI: 10.34767/PP.2017.01.21

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności