Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Blog Profesora Śliwerskiego
  • Sociální pedagogika
  • Forum Pedagogiczne

Przegląd Pedagogiczny Numer 2 / 2017

Egzystencjalna problematyzacja poszukiwania, poznawania i tworzenia samego siebieJarosław Gara

DOI: 10.34767/PP.2017.02.01

Ponowoczesność jako posthumanistyczna kondycja społeczno-kulturowa: perspektywa pedagogiczno-socjologicznaMarkus Lipowicz

DOI: 10.34767/PP.2017.02.02

Edukacja jako nośnik doświadczenia pedagogicznego w kontekście kreacji podmiotu pedagogicznego. Próba ustanowienia postpedagogikiMariusz Dembiński

DOI: 10.34767/PP.2017.02.03

Uczenie się badawczych kompetencji informacyjnych. Przegląd literaturyEwa Rozkosz

DOI: 10.34767/PP.2017.02.04

Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych uczniów szkół zawodowychKatarzyna Pardej

DOI: 10.34767/PP.2017.02.05

Preferencje wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych – próba charakterystykiMagdalena Wędzińska

DOI: 10.34767/PP.2017.02.06

Rodziny pomocowe jako forma wsparcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dzieckaBeata Krajewska

DOI: 10.34767/PP.2017.02.07

Wpływ metod aktywizujących na kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnymPaulina Osyda

DOI: 10.34767/PP.2017.02.08

(Nie)obecność kategorii śmierci w edukacji dzieci - głos w dyskusjiJustyna Sztobryn-Bochomulska

DOI: 10.34767/PP.2017.02.09

Medykalizacja niepowodzeń szkolnych a rynek usług terapeutycznych. Kontrowersje wokół metod terapiiMonika Chodyna-Santus

DOI: 10.34767/PP.2017.02.10

Pedagog szkolny - problem niedookreśloności zadańAngelika Figiel

DOI: 10.34767/PP.2017.02.11

Rafał Włodarczyk, Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej. Kraków 2016Małgorzata Kucharska

DOI: 10.34767/PP.2017.02.12

Zbyszko Melosik, Mirosław J. Szymański (red.) Tożsamość w warunkach zmiany społecznej. Warszawa 2016Monika Jurewicz

DOI: 10.34767/PP.2017.02.13

Aneta Rogalska-Marasińska, Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Edukacja, teorie kształcenia i wychowania. Łódź 2017Jerzy Nikitorowicz

DOI: 10.34767/PP.2017.02.14

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności