Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Blog Profesora Śliwerskiego
  • Sociální pedagogika
  • Forum Pedagogiczne

Przegląd Pedagogiczny Numer 1 / 2019

Pedagogika międzykulturowa w rewitalizacji heterologii w warunkach zróżnicowania kulturowegoJerzy Nikitorowicz

DOI: 10.34767/PP.2019.01.01

Pokolenia odkryte i nieodkryte. Wgląd w niemieckie badania edukacyjne nad dzieciństwem, młodością, dorosłością i starościąEwa Przybylska, Danuta Wajsprych

DOI: 10.34767/PP.2019.01.02

Didactics and politics in Paulo Freire’s philosophy of education: On the abandonment of the concept of conscientizationPiotr Stańczyk

DOI: 10.34767/PP.2019.01.03

Chińska ekspansja edukacyjna na świecieAnna Mańkowska

DOI: 10.34767/PP.2019.01.04

Koncepcje antropocenu i kapitalocenu a ekopedagogikaPiotr Walewicz

DOI: 10.34767/PP.2019.01.05

Wprowadzenie do zagadnień pedagogiki drogi. Perspektywa społeczno-pedagogicznaArkadiusz Żukiewicz

DOI: 10.34767/PP.2019.01.06

Postśmiech, postpamięć i postprawda a edukacja do (post)pamięciPrzemysław Paweł Grzybowski

DOI: 10.34767/PP.2019.01.07

Funkcjonowanie biopsychospołeczne adolescentów z chorobą nowotworową i możliwości ich pedagogicznego wsparciaMagdalena Pluta

DOI: 10.34767/PP.2019.01.08

Studentki-matki o łączeniu studiów i macierzyństwa. Badania wstępneEwa Krause

DOI: 10.34767/PP.2019.01.09

Pedagogie stowarzyszeń zwykłych harcerskich i skautowych w świetle ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Raport z badańKatarzyna Marszałek

DOI: 10.34767/PP.2019.01.10

Seksualność dziecka jako przedmiot publikacji prasowych. Wstępny komunikat z badańSławomir Pasikowski, Justyna Ratkowska-Pasikowska

DOI: 10.34767/PP.2019.01.11

Społeczna percepcja niepełnosprawności w opinii matek dzieci niepełnosprawnychMonika Masłowska, Anna Michalczyk

DOI: 10.34767/PP.2019.01.12

Rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie ćwiczeń z geometriiJoanna Marchel, Stanisława Nazaruk

DOI: 10.34767/PP.2019.01.13

Możliwości i perspektywy badań bibliologiczno-prasoznawczych nad historią edukacji, oświaty i wychowania w Królestwie Polskim na początku XX wiekuIzabela Krasińska

DOI: 10.34767/PP.2019.01.14

O młodzież polską… działalność redakcyjna i publicystyczna Stefanii Sempołowskiej w czasopiśmie "Z Bliska i z Daleka" (1913-1914)Małgorzata Krakowiak

DOI: 10.34767/PP.2019.01.15

University connectedness among students and its measurementEdyta Charzyńska

DOI: 10.34767/PP.2019.01.16

Odyseja myśli poszukującej „życia utkanego z refleksyjności nad marzeniami”Jarosław Gara

DOI: 10.34767/PP.2019.01.17

Recenzje naukowe - błędy, pułapki i postulatyPrzemysław Chmielecki

DOI: 10.34767/PP.2019.01.18

Na ratunek uczącym się matematyki. Jak moglibyśmy się uczyć, IIIMaciej M. Sysło

DOI: 10.34767/PP.2019.01.19

Inclusive education - a space for development of all students or a utopian vision?Beata Skotnicka

DOI: 10.34767/PP.2019.01.20

Dialog Motywujący jako metoda działania we wczesnej interwencji profilaktycznejRobert Rejniak

DOI: 10.34767/PP.2019.01.21

Izabela Tomala-Kaźmierczak (2015). Radiomaryjny wzorzec demokracji. Analiza treści „Rozmów niedokończonych”, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 433Błażej Przybylski

DOI: 10.34767/PP.2019.01.22

Małgorzata Zalewska-Bujak (2017). Nauczyciel w polu szkolnym - w świetle teorii Pierre’a Bourdieu i nauczycielskich narracji, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 380Gabriela Dobińska

DOI: 10.34767/PP.2019.01.23

Bogusław Śliwerski, Andrzej Rozmus (red.) (2018). Alternatywy w edukacji. Kraków - Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Oficyna Wydawnicza Impuls, ss. 320Rafał Włodarczyk

DOI: 10.34767/PP.2019.01.24

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności