Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Sociální pedagogika
  • Blog Profesora Śliwerskiego
  • Forum Pedagogiczne

Aktualności

Przegląd Pedagogiczny w PBN

26.11.2015

Wszystkie informacje dotyczące Przeglądu Pedagogicznego, w tym aktualnie obowiązującą punktację ministerialną oraz opisy bibliograficzne i pełne wersje wszystkich opublikowanych na naszych łamach tekstów znaleźć można w Polskiej Bibliografii Naukowej. To kolejne, po CEJSH i Repozytorium UKW, źródło rzetelnych informacji o naszym czasopiśmie oraz miejsce, z którego można pobrać interesujące Czytelnika artykuły.

Pobierz pliki

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności