Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Sociální pedagogika
  • Forum Pedagogiczne
  • Blog Profesora Śliwerskiego

Aktualności

8 punktów za publikację artykułu w Przeglądzie Pedagogicznym

30.12.2015

9 grudnia 2016 r. został opublikowany "Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawaną za publikację w tych czasopismach". W części B wykazu, na pozycji 1414 znajduje się Przegląd Pedagogiczny. Zgodnie z tym wykazem za publikację artykułu w naszym czasopiśmie autor otrzymuje 8 punktów.

Przypomnijmy, że Przegląd Pedagogiczny pojawił się w wykazie czasopism naukowych po raz pierwszy w roku 2010. Punktacja w kolejnych latach przedstawiała się następująco:

2010 - 2 punkty

2011 - 3 punkty

2012 - 3 punkty

2013 - 5 punktów

2014 - 5 punktów

2015 - 8 punktów

2016 - 8 punktów

Z powyższego zestawienia widać wyraźnie, że czasopismo konsekwentnie buduje swoją pozycję wśród czasopism naukowych, czego potwierdzeniem jest rosnąca w kolejnych latach liczba punktów przyznawana za publikację tekstu na naszych łamach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z nami.

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności