Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Sociální pedagogika
  • Blog Profesora Śliwerskiego
  • Forum Pedagogiczne

Bieżący numer

I. Studia i rozprawy

Jarosław Gara: Egzystencjalna problematyzacja poszukiwania, poznawania i tworzenia samego siebie

Markus Lipowicz: Ponowoczesność jako posthumanistyczna kondycja społeczno-kulturowa – perspektywa pedagogiczno-socjologiczna

Mariusz Dembiński: Edukacja jako nośnik doświadczenia pedagogicznego w kontekście kreacji podmiotu pedagogicznego. Próba ustanowienia postpedagogiki

Ewa Rozkosz: Uczenie się badawczych kompetencji informacyjnych. Przegląd literatury

II. Z badań

Katarzyna Pardej: Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych uczniów szkół zawodowych

Magdalena Wędzińska: Preferencje wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych – próba charakterystyki

Beata Krajewska: Rodziny pomocowe jako forma wsparcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Paulina Osyda: Wpływ metod aktywizujących na kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym

III. Dyskusje i polemiki

Justyna Sztobryn-Bochomulska: (Nie)obecność kategorii śmierci w edukacji dzieci – głos w dyskusji

Monika Chodyna-Santus: Medykalizacja niepowodzeń szkolnych a rynek usług terapeutycznych. Kontrowersje wokół metod terapii

IV. Debiuty naukowe

Angelika Figiel: Pedagog szkolny – problem niedookreśloności zadań

V. Recenzje

Rafał Włodarczyk (2016). Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 330  (rec. Małgorzata Kucharska)

Zbyszko Melosik, Mirosław J. Szymański (red.) (2016). Tożsamość w warunkach zmiany społecz­nej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ss. 246 (rec. Monika Jurewicz)

Aneta Rogalska-Marasińska (2017).  Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Edukacja, teorie kształcenia i wychowania. Łódź:  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 528 (rec. Jerzy Nikitorowicz)

O Autorach

Pobierz pliki
  • Przegląd Pedagogiczny 2017 nr 2
    pobierz plik [pdf, 1.89 MB]

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności