Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Forum Pedagogiczne
  • Blog Profesora Śliwerskiego
  • Sociální pedagogika

Bieżący numer

I. Studia i rozprawy

Jerzy Nikitorowicz: Pedagogika międzykulturowa w rewitalizacji heterologii w warunkach zróżnicowania kulturowego

Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych: Pokolenia odkryte i nieodkryte. Wgląd w niemieckie badania edukacyjne nad dzieciństwem, młodością, dorosłością i starością

Piotr Stańczyk: Didactics and politics in Paulo Freire’s philosophy of education: On the abandonment of the concept of conscientization

Anna Mańkowska: Chińska ekspansja edukacyjna na świecie

Piotr Walewicz: Koncepcja antropocenu i kapitalocenu a ekopedagogika

Arkadiusz Żukiewicz: Wprowadzenie do zagadnień pedagogiki drogi. Perspektywa społeczno-pedagogiczna

Przemysław Paweł Grzybowski: Postśmiech, postpamięć i postprawda a edukacja do (post)pamięci

Magdalena Pluta: Funkcjonowanie biopsychospołeczne adolescentów z chorobą nowotworową i możliwości ich pedagogicznego wsparcia

II. Z badań

Ewa Krause: Studentki – matki o łączeniu studiów i macierzyństwa. Badania wstępne

Katarzyna Marszałek: Pedagogie stowarzyszeń zwykłych harcerskich i skautowych w świetle ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Raport z badań

Justyna Ratkowska-Pasikowska, Sławomir Pasikowski: Seksualność dziecka jako przedmiot publikacji prasowych. Wstępny komunikat z badań

Anna Michalczyk, Monika Masłowska: Społeczna percepcja niepełnosprawności w opinii matek dzieci niepełnosprawnych

Stanisława Nazaruk, Joanna Marchel: Rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie ćwiczeń z geometrii

Izabela Krasińska: Możliwości i perspektywy badań bibliologiczno-prasoznawczych nad historią edukacji, oświaty i wychowania w Królestwie Polskim  na początku XX w.

Małgorzata Krakowiak: O młodzież polską… działalność redakcyjna i publicystyczna Stefanii Sempołowskiej w czasopiśmie „Z Bliska i z Daleka” (1913-1914)

Edyta Charzyńska: University connectedness among students and its measurement

III. Dyskusje i polemiki

Jarosław Gara: Odyseja myśli poszukującej „życia utkanego z refleksyjności nad marzeniami”

Przemysław Chmielecki: Recenzje naukowe – błędy, pułapki i postulaty

Maciej Sysło: Na ratunek uczącym się matematyki. Jak moglibyśmy się uczyć

Beata Skotnicka: Inclusive education – a space for development of all students or a utopian vision?

IV. Debiuty naukowe

Robert Rejniak: Dialog Motywujący jako metoda działania we wczesnej interwencji profilaktycznej

V. Recenzje

Izabela Tomala-Kaźmierczak (2015).  Radiomaryjny wzorzec demokracji. Analiza treści „Rozmów niedokończonych”, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 433 (rec. Błażej Przybylski)

Małgorzata Zalewska-Bujak (2017). Nauczyciel w polu szkolnym - w świetle teorii Pierre’a Bourdieu i nauczycielskich narracji, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 380 (rec. Gabriela Dobińska)

Bogusław Śliwerski, Andrzej Rozmus (red.)(2018). Alternatywy w edukacji. Kraków – Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Oficyna Wydawnicza Impuls, ss. 320 (rec. Rafał Włodarczyk)

O Autorach

Pobierz pliki
  • Przegląd Pedagogiczny 2019 nr 1
    pobierz plik [pdf, 2.69 MB]

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności