Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Blog Profesora Śliwerskiego
  • Forum Pedagogiczne
  • Sociální pedagogika

Bieżący numer

I. Studia i rozprawy

Henryk Mizerek: Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań

Justyna Nowotniak: Ewaluacja – badanie nie do końca (za)stosowane

Monika Maciejewska: Współczesne badania pedagogiczne – tworzenie wiedzy potrzebnej praktyce

Marzenna Zaorska: Postulaty Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w wymiarze edukacja jako wyznacznik przygotowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do życia samodzielnego, godnego, wartościowego w dorosłości

Anna Zamkowska: Współpraca organizacji pozarządowych na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych

II. Z badań

Jolanta Kruk: Projektowanie w edukacji. Aspekty metodologiczne i praktyczne na przykładzie tworzenia przestrzeni dla doświadczeń percepcyjnych

Przemysław Gąsiorek, Beata Zamorska: Zmiana działalności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Badania interwencyjne w kulturowo-historycznej teorii działalności

Maria Groenwald: Uczyć się od studenta

Beata Adrjan: Historia pewnej lekcji, czyli uniwersyteckie przygotowanie do prowadzenia zajęć w klasach młodszych. Próba ewaluacji on going

Dariusz Kubinowski: Między etnochoreologią stosowaną a taneczną etnopedagogią. Przykład interdyscyplinarnych badań podłużnych w działaniu

Joanna Frankowiak: W drodze do wsparcia szkół w optymalizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

Jakub Kołodziejczyk: Nie wierzyć własnym oczom – obserwacja w ewaluacji

Beata Borowska-Beszta: Aborcja eugeniczna (aborcja ze względu na niepełnosprawność) w opiniach polskich studentów studiów uniwersyteckich drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna. Raport z etnograficznego studium przypadku

Monika Masłowska: Zaraźliwy optymizm, czyli style wyjaśniania studentów pedagogiki specjalnej

Anna Piórowska, Małgorzata Basińska, Krzysztof Piórowski, Martyna Janicka: The Brief Resilience Coping Scalepolska adaptacja Krótkiej Skali Prężności Zaradczej

III. Dyskusje i polemiki

Joanna Kołodziejczyk: Jak zapraszać do rozwoju? O trudnościach w stosowaniu ewaluacji dialogicznej w polskich szkołach

Mariusz Dembiński: Pedagogika ogólna według Dietricha Bennera (para-recenzja)

IV. Debiuty naukowe

Gabriela Bruzdewicz: Twórczość a wandalizm. Studenckie „rysunki” w sali wykładowej

Mateusz Dampc: Dwa kraje – dwie perspektywy. Wybrane obszary dystansu społecznego hiszpańskich i polskich studentów wobec Innych w wielokulturowym kontekście

V. Recenzje

Danuta Opozda, s. Maria Loyola-Opiela, Dorota Bis, Ewelina Świdrak (2015) (red.). Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania. Lublin: Wydawnictwo Episteme, ss. 412 (rec. Andrei Ahapau)

Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska (2016) (red.). Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, ss. 496 (rec. Marta Borowiec, Angelika Figiel)

O Autorach

Pobierz pliki
  • Przegląd Pedagogiczny 2017 nr 1
    pobierz plik [pdf, 5.47 MB]

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności