Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Forum Pedagogiczne
  • Blog Profesora Śliwerskiego
  • Sociální pedagogika

Bieżący numer

I. Studia i rozprawy

Justyna Spychalska-Stasiak: Rodzina i płeć w krzywym zwierciadle tożsamości rodzaju

Karina Stępkowska: Znaczenie kategorii sprawiedliwości w procesie wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym

Izabela Edyta Dąbrowska: Idea społeczeństwa dziecięcego w ujęciu Janusza Korczaka (na przykładzie systemu wychowawczego Domu Sierot)

II. Z badań

Małgorzata Przeniosło: Habilitacja z pedagogiki w II Rzeczypospolitej

Barbara Ostafińska-Molik, Ewa Wysocka: Rodzina w doświadczeniach młodzieży gimnazjalnej w kontekście przemian rodziny współczesnej – refleksja teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje

Magdalena Gajtkowska: Rola matki jako obszar dylematów współczesnych kobiet. Badania własne

Paulina Peret-Drążkowska: Orientacje wspólnotowe młodzieży w warunkach indywidualizacji społeczeństwa

Barbara Jankowiak, Emilia Soroko: Wybrane determinanty doświadczania pracy zawodowej przez socjoterapeutów

III. Dyskusje i polemiki

Piotr Łaszczyca: Kuna w kurniku i biologia nauczania, czyli o tym, jak neurodydaktyka włącza się do sporu o szkołę

IV. Debiuty naukowe

Szymon Borsich: Propozycja narzędzia do pomiaru etycznego przygotowania pedagogów do prowadzenia badań diagnostycznych

V. Recenzje

Krystyna Zabawa, Renata Pater (red.) (2014). Dzieło Janusza Korczaka wobec wyzwań XXI wieku. Specyfika relacji dziecko – dorosły. Kraków: WAM, ss. 180 (rec. Barbara Adamczyk)

Krzysztof Kuźmicz (2015). E-learning: kultura studiowania w przestrzeni sieci. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ss. 182 (rec. Vladimir Petrov)

Ditta Baczała (2016). Kim pan jest, mistrzu? Toruński czworobok pedagogiczny. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 141 (rec. Bogusław Śliwerski)

O Autorach

Pobierz pliki
  • Przegląd Pedagogiczny nr 1/2016
    pobierz plik [pdf, 2.03 MB]

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności