Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Blog Profesora Śliwerskiego
  • Forum Pedagogiczne
  • Sociální pedagogika

Inne czasopisma

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na inne czasopisma o podobnym profilu, które ukazują się w naszym kraju. Są to:

Chowanna

Forum Oświatowe

Forum Pedagogiczne

Horyzonty Wychowania

Przegląd Badań Edukacyjnych

Rocznik Pedagogiczny

Studia Edukacyjne

Studia Pedagogiczne

Studia z Teorii Wychowania

Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja

Pobierz pliki

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności