Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Blog Profesora Śliwerskiego
  • Sociální pedagogika
  • Forum Pedagogiczne

Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny: Roman Leppert (leppert@ukw.edu.pl)

Redaktor tematyczny, sekretarz Redakcji: Renata Borzyszkowska (przeglad@ukw.edu.pl)

Redaktor statystyczny: Barbara Ciżkowicz (cizbar@ukw.edu.pl)

Redaktor językowy (język polski): Ewa Indykiewicz (inewa@ukw.edu.pl) 

Redaktor językowy (język angielski): Monika Chodyna-Santus (mcs@ukw.edu.pl)

Redaktor techniczny: Kamila Kacprzak (kamila.kacprzak@ukw.edu.pl)

 

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności