Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Blog Profesora Śliwerskiego
  • Sociální pedagogika
  • Forum Pedagogiczne

Ważne informacje

ISSN, wersja pierwotna

13.07.2013

Zapora ghost writting

13.07.2013

Czasopismo punktowane

31.07.2019

Indeksowanie czasopisma

14.07.2013

Polska Bibliografia Naukowa

13.07.2013

Wydawca - możliwość zakupu numerów

13.07.2013

Przegląd Pedagogiczny w Bibliotece Głównej UKW i Bibliotece Narodowej

10.08.2013

Przegląd Pedagogiczny w bazie Arianta

02.01.2014

Przegląd Pedagogiczny w Repozytorium UKW

29.05.2014

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności