Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Blog Profesora Śliwerskiego
  • Sociální pedagogika
  • Forum Pedagogiczne

Ważne informacje

ISSN, wersja pierwotna

13.07.2013

Czasopismo ma następujący numer ISSN: 1897 - 6557.

Wersja papierowa półrocznika Przegląd Pedagogiczny jest wersją pierwotną czasopisma. Każdy numer czasopisma dostępny jest również na stronie internetowej Przeglądu Pedagogicznego, do pobrania w wersji elektronicznej (zakładki: Bieżący numer oraz Archiwum).

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności