Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Sociální pedagogika
  • Forum Pedagogiczne
  • Blog Profesora Śliwerskiego

Ważne informacje

Czasopismo punktowane

13.07.2013

Czasopismo Przegląd Pedagogiczny znajduje się w Wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Część B od 2010 roku. Aktualnie za opublikowanie artykułu w naszym periodyku Autor otrzymuje 8 punktów. Poniżej znajduje się link do Listy czasopism punktowanych MNiSW.

Pobierz pliki

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności