Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Sociální pedagogika
  • Forum Pedagogiczne
  • Blog Profesora Śliwerskiego

Ważne informacje

Wydawca - możliwość zakupu numerów

13.07.2013

Czasopismo ukazuje się staraniem Instytutu Pedagogiki UKW w Bydgoszczy. Wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Dyrektorem Wydawnictwa jest Mgr Grażyna Jarzyna. Redaktorem, który pracuje nad poszczególnymi numerami naszego periodyku jest Mgr Ewa Indykiewicz, która pełni rolę redaktora językowego.

Aktualny i archiwalne numery czasopisma Przegląd Pedagogiczny można zakupić w Wydawnictwie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy ulicy Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz. Za sprzedaż odpowiedzialny jest Pan Jarosław Nowak - samodzielny referent ds. sprzedaży i dystrybucji, e-mail: jarno@ukw.edu.pl. Poniżej znajduje się link do strony internetowej Wydawnictwa UKW.

Pobierz pliki

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności