Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Sociální pedagogika
  • Blog Profesora Śliwerskiego
  • Forum Pedagogiczne

Ważne informacje

Czasopismo punktowane

31.07.2019

W ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism, pod numerem 28000, znalazł się Przegląd Pedagogiczny. Oznacza to, że za artykuł opublikowany na naszych łamach w 2019 roku autor otrzyma 20 punktów.

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności